Kontakt

Duszpasterstwo akademickie „Na Górce”

ul. Zamoyskiego 56

30-523 Kraków

tel. 012 656 29 10 – a z furty klasztornej „724”

www.nagorce.redemptor.pl